Pravidla

Pravidla závodu LifeInLine Tour!
 

Závodník se účastní závodu dobrovolně a na vlastní riziko. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu majetku nebo jinou úhonu při průběhu závodu a celého doprovodného programu.
 

  • startovné placené předem je nevratné. Není možné ho převést na jinou osobu či závod;
  • každý závodník musí mít na závodě helmu a doporučují se i další ochranné pomůcky;
  • účastník je povinen se řídit instrukcemi organizátora a jiných osob, které jsou součástí pořadatelského týmu;
  • závody se provozují v duchu fair play. Je zakázané si zkracovat trať, strkat ostatní závodníky či je nějakým jiným způsobem znevýhodňovat;
  • je zakázáno odhazovat odpadky či jinak ničit přírodu;
  • čip a startovní číslo jsou nepřenosné;
  • startovní číslo musí být viditelně připnuté na noze po dobu celého závodu;
  • závodníci jsou povinni vrátit čip v prostoru registrace na vratnou zálohu 200 Kč.